El soci pel soci

Imatge de complement

El Soci per al Soci”, és un dels pilars estructurals del projecte de l’Associació. Es tracta d’un servei d’atenció i suport adreçat a les persones sòcies de Nou Horitzó, que té per objectiu vetllar pel benestar de les persones que formen part de la nostra entitat.

Pel desenvolupament d’aquest projecte comptem amb la col·laboració de tots els nostres socis i sòcies en una primera fase. També és fonamental la tasca que realitza posteriorment la comissió de treball de Nou Horitzó en l’àmbit social.

 

El procediment que es segueix en tot cas és el següent:

  • Identificació. Els socis i sòcies col·laboren en la identificació i reconeixement de cassos que puguin requerir especial atenció, ja sigui per part nostra o de Serveis Socials. A vegades això es produeix en la convivència pròpia al barri. En d’altres cassos, entorn de les activitats que es desenvolupen al si de l’Associació.
  • Avaluació. Una vegada identificat un possible risc, una comissió de treball designada fa una avaluació de les necessitats que pot tenir la persona i es procedeix a intervenir segons un protocol. En alguns casos es tracta d’apropar i facilitar l’intercanvi d’informació i coneixements amb els serveis socials del barri, o de coordinar les intervencions necessàries per tal que siguin més properes i més àgils.
  • Seguiment telefònic. Es fa un seguiment telefònic a la persona quan no hem tingut noticies seves darrerament o bé quan s’identifica algun tipus de problemàtica. La Comissió de treball es la que s’encarrega de fer el seguiment als socis i sòcies de Nou Horitzó, amb la finalitat d’oferir el nostre suport o d’estar al corrent per a detectar situacions que requereixin més intervenció.
  • Acompanyament. Tant si la persona veu alterat el seu funcionament habitual temporalment, com si es veu obligada a abandonar l’Associació per raons de salut o altres motius, es procura sempre fer un acompanyament a la persona, per fer-li costat i mostrar-li el nostre afecte.