Bases de participació avis i àvies

Bases de participació – 26a Convocatòria 2018/19

1. Poden participar les persones majors de 55 anys que escriguin un conte original dirigit a infants de 6 a 12 anys

2. El conte pot ser escrit en català o castellà

3. La seva llargada no pot sobrepassar els quatre fulls mida DIN A4 a doble espai. També es poden escriure a mà sempre que la lletra sigui entenedora.

4. Els contes es poden enviar per correu postal o bé per correu electrònic.

Si l’envieu per correu postal, heu d’enviar 5 còpies del conte en un sobre gran. Dintre del sobre gran s’hi ha de posar un paper on apareguin les següents dades:

•títol del conte
•nom i cognoms de l’autor/a, i edat
•telèfon de contacte
•adreça postal i adreça electrònica, si s’escau.

L’he d’enviar a:

ASSOCIACIÓ NOU HORITZÓ

Carrer de l’Art, 18 baixos 1a.

08041, BARCELONA

Referència:“Les àvies i els avis escriuen contes i els infants els dibuixen”

Si l’envieu per correu electrònic, només cal que envieu una còpia, però feu constar al correu totes les dades anteriors. L’adreça és: nouhoritzo@nouhoritzo.cat

5. Termini d’entrega: 14 de desembre 2018 

6. El jurat, format per escriptors, acadèmics, professionals i representants de l’Associació Nou Horitzó, seleccionarà 6 contes. Els autors i autores d’aquests contes seran informats al final del procés de selecció.

7. S’espera que els autors i autores dels treballs seleccionats pugin llegir el seu conte a les escoles que participen en el projecte. En cas de no poder, la lectura la farà una persona de l’Associació Nou Horitzó.

8. Els contes seleccionats es publicaran en un llibre que es lliurarà a tots els participants el dia de la Festa de Cloenda.

9. La Festa de Cloenda se celebrarà a començaments d’abril del 2019, al Casal d’Entitats Mas Guinardó (Plaça de Salvador Riera, 2. 08041 Barcelona).

10. Els contes podran ser retirats pels seus autors una vegada celebrada la Festa de Cloenda, sempre que ho sol·licitin.

11. Les persones participants atorguen a l’Associació Nou Horitzó de forma expressa el seu consentiment explícit per a l’ús del treball presentat amb finalitats divulgatives.

 

Per qualsevol consulta o aclariment ens podeu escriure